Najnowsze wpisy


lis 06 2008 Portal, wortal, WEB 2.0
Komentarze: 1

Portal - internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne usługi internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego. W intencji twórców, ma to zachęcać użytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony startowej w przeglądarce www i traktowania go jako bramy do Internetu. Początków technologii portali internetowych należy doszukiwać się w roku 1997 roku, gdy jest już 19.5 miliona serwerów, milion stron WWW oraz ponad 71 tysięcy grup dyskusyjnych, szacuje się, że rok później liczba stron internetowych wynosiła już około 300 milionów.

Wortal - portal wyspecjalizowany, publikujący informacje z jednej dziedziny, tematycznie do siebie zbliżone, np. dotyczące muzyki, filmu, programów komputerowych.Nazwa ma stanowić przeciwstawienie do zwykłego portalu, obejmującego szeroki zakres tematyczny (horyzontalnego), a przy okazji podkreślać wyższą jakość udostępnianych zasobów, jednak nie przyjęła się szeroko.

 

Web 2.0 - określenie serwisów internetowych, powstałych po 2001 roku, w których działaniu podstawową rolę odgrywa treść generowana przez użytkowników danego serwisu. Ten termin został spopularyzowany dzięki firmie O'Reilly Media, która w 2004 roku zorganizowała szereg konferencji poświęconych temu nowemu trendowi internetowemu.

agataiasia : :
lis 06 2008 Cookiem
Komentarze: 1

Cookiem (ciasteczko) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

agataiasia : :
lis 06 2008 Sesja przeglądarki i protokół
Komentarze: 0

Sesja (przeglądarki) - Sesja jest to w uproszczeniu tablica zmiennych, przypisywanych do sesji przeglądarki. Podczas tworzenia sesji do przeglądarki wysyłane jest ciasteczko z unikalnym numerem sesji (po którym php rozpoznaje z kim ma do czynienia) oraz jest tworzony plik przechowujący zmienne dla każdej sesji.

 

Protokół -  (komunikacyjny) to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Dzięki temu, że połączenia z użyciem protokołów odbywają się całkowicie automatycznie, typowy użytkownik zwykle nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia i nie musi o nich nic wiedzieć. Protokoły służące programom komputerowym do porozumiewania się między sobą poprzez Internet są określone przez IETF w dokumentach zwanych RFC.

 

agataiasia : :
lis 06 2008 Domena i DNS
Komentarze: 0

Domena - element adresu DNS wykorzystywanego do nazywania urządzeń w Internecie

 

DNS - (ang. Domain Name System, system nazw domenowych) to system serwerów oraz protokół komunikacyjny zapewniający zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki wykorzystaniu DNS nazwa mnemoniczna, np. pl.wikipedia.org, może zostać zamieniona na odpowiadający jej adres IP, czyli 145.97.39.155.

agataiasia : :
lis 06 2008 Aplikacja klient - serwer
Komentarze: 4

Aplikacja klient-serwer - jest oprogramowaniem uruchamianym na komputerze klienta, która odwołuje się do zdalnego serwera. Wiele takich aplikacji tworzone jest w wizualnych językach programowania wysokiego poziomu, gdzie interfejs użytkownika, formularze oraz większość logiki zawarte jest w aplikacji klienta. Często aplikacje takie są aplikacjami baz danych, które tworzą zapytania bazodanowe do zdalnego serwera zawierającego centralną bazę danych

agataiasia : :